Jak założyć własną firmę

W tym wpisie postaram się przedstawić proces zakładania własnej działalności gospodarczej w kilku prostych krokach.

Wpis do CEIDG

Pierwszym z nich będzie wpisanie w wyszukiwarkę adres „firma.gov.pl”.

Po odnalezieniu strony należy odszukać formularz „CEIDG” (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a następnie go wypełnić. Jednocześnie dokument ten pełni rolę wniosku o nadanie numeru REGON, wskazanie numeru NIP, wybór formy opodatkowania oraz zgłoszenie się jako płatnik składek ubezpieczeniowych dla ZUS. W formularzu należy wpisać jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzimy. Do tego celu stworzono Polską Klasyfikację Działalności. Jeżeli poprzednio nie posiadało się NIP­u, to po wypełnieniu wniosku CEIDG i jego realizacji przez Ministestwo, zostanie on nadany.

Formalności w ZUSie

W Zus­ie występujemy jako płatnik, czyli krótko mówiąc osoba wpłacająca składki oraz jako ubezpieczony. Jeżeli działalność przez nas wykonywana jest jedynym źródłem dochodów, tonależy wypłenić druk ZUA. Jeżeli mamy pracę na etacie, w której zarabiamy powyżej minimalnejpensji krajowej, to w takim wypadku składamy druk ZZA. Po rozpoczęciu działalności, mamy 7 dnina to, aby dostarczyć te druki do dowolnego oddziału ZUS.We wniosku CEIDG musimy wskazać, biuro księgowe, które będzie prowadziło dokumentację finansową naszej firmy. Jeżeli takowego w momencie wypełniania wniosku nie mamy, to należywybrać opcję samodzielnego prowadzenia dokumentacji, a w najbliższej przyszłości wpis tenzaktualizować. Wybór biur księgowych jest tak obszerny, że niezwykle łatwo jest trafić nanierzetelne osoby, więc trzeba uważać.Ostatnią rzeczą jaką można (nie jest to obowiązek) wykonać to założenie firmowego kontabankowego. Po założeniu takiego konta, musimy poinformować o tym Urząd Skarbowy oraz ZUSwypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 roku od przedsiębiorców będzie wymagany JPK Jednolity Plik Kontrolny.

Od małych i średnich przedsiębiorców od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku będzie się to odbywać na zasadzie dobrowolności.

Zmiana ma na celu ujednolicenie w elektronicznej formie ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych oraz ułatwienie ich kontroli przez urząd Skarbowy.
Przed firmami stoi więc zadanie zmiany swoich systemów księgowych, tak aby generowały nowy format plików.

Format JPK

Struktura JPK najprawdopodobniej będzie oparta o aktualną wersją specyfikacji pliku SAF-T (Standard Audit File for Tax), rekomendowaną przez OECD.

Szczegóły można znaleźć na stronie:
http://www.oecd.org/ctp/administration/45167181.pdf

Marketing sieciowy MLM ­- piramida czy szansa

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego czym tak naprawdę jest marketing sieciowy. Wielu mówi że ten system jest mocno związany z piramidą finansową, drudzy mówią, że jest to niesamowity biznes, który daje ogromne możliwości rozwoju własnych kompetencji i zarabiania. Kto ma rację? Otóż, nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Przyjrzyjmy się poniższemu schematowi

mlm

Źródło: http://1.bp.blogspot.com/­saS4oBzeeaA/UwRwn9v7qoI/AAAAAAAAAeU/nDmRirc_lR4/s1600/legal­vs­illegal­pyramid.png

Pierwszy przykład po lewej przedstawia schemat nielegalnej piramidy finansowej, gdzie osoby, które są „rekrutowane” wpłacają za wstąpienie do struktury pewną kwotę. Na drugim obrazku jest schemat MLM, gdzie rekrutowane osoby nie muszą wpłacać pieniędzy, by osoby wyżej mogły zarabiać. To co tworzy tę zasadniczą różnicę to produkt, którego w pierwszym przykładzie zwyczajnie brak. Wszystko opiera się na wpłatach, które są pobierane od kolejnych rekrutowanych osób, natomiast struktura MLM może długo prosperować na samych

konsumentach.

MLM ma swoje zalety, ale również wady. Największą jego wadą to zazwyczaj zbyt drogie produkty. Przeciętnie są one +20% droższe i często nie ma tutaj mowy o „zmianie nawyków związanych z zakupami”. Przez to ciężej jest budować generującą przyzwoite dochody grupę sprzedażową. Kolejną istotną wadą tego systemu jest to, że każdy to może robić. Jeżeli chcemy pokazać możliwości i korzyści współpracy z firmą, którą reprezentujemy to niejednokrotnie spotkamy się z mocną dezaprobatą między innymi dlatego, że ktoś niekompetentnie przedstawił jak to naprawdę wygląda. Opowiadanie komuś o bajecznych sumach i samochodach, że to wszystko może zostać osiągnięte w 2 miesiące może zachęci i rozpali motywację potencjalnego partnera biznesowego, ale na dłuższą metę to niestety nie zadziała, a nawet gorzej; spowoduje duże szkody, które ciężko jest potem naprawić.

Affiliate marketing ­- marketing partnerski

Affiliate marketing, inaczej marketing partnerski to świetny sposób na upieniężnienie swojejciężkiej pracy związanej z prowadzeniem bloga, strony internetowej. Jest to również świetnaokazja do zyskania bardzo cennych umiejętności i doświadczenia.

Jest wielu potencjalnych partnerów, z którymi możemy nawiązać współpracę min. Amazon, Ebay iwiele innych. Polega on na udostępnianiu na naszej stronie tzw. „reflinków” do dowolnegoproduktu ze sklepu internetowego partnera. Aczkolwiek, nie może być to na zasadzie, żeprowadząc np. bloga o sporcie, promujemy produkty związane z obuwiem. Decydując się na takisposób zarobkowania, musimy pamiętać o tym, aby promować TYLKO takie produkty, z któryminasz blog jest związany. Oczywiście, aby coś polecać musimy najpierw znać jakość tegoproduktu, ocenić czy cena jest adekwatna do jakości, ponieważ polecanie czegoś co w naszejopinii nie jest tego warte to czysta hipokryzja i oszukiwanie ludzi. Natomiast, jeżeli będziemypromować wysokiej jakości produkty po przystępnej cenie, to zyskamy jeszcze większy szacunek.Najlepszy sposób, aby udostępnić takiego reflinka to zrobienie recenzji. Dzieki temu zwiększamyszanse na powodzenie się całego projektu, ponieważ osoba odwiedzająca, czyli potencjalny klientma okazję zapoznać się lepiej z produktem i poznać obiektywną opinię autora (podkreślam słowo”obiektywna”).

Marketing partnerski wydaje się być prosty i taki faktycznie jest, ale należy pamiętać, że bez tzw.”trafficu”, czyli krótko mówiąc ruchu na stronie, nie będziemy w stanie generować dochodu. Jeślinie ma odbiorców, to również nie ma potencjalnych klientów. Dlatego warto poczekać z tym domomentu, w którym nasza wirtyna będzie odwiedzana przez wielu czytelników, a taki warunekmoże zostać spełniony jedynie pisząc dobrej jakości teksty, a potem tylko cieszyć się z korzyścijakie przynosi.

Zmiany w CEiDG od 2016 roku

Zmiany w CEiDG od 2016 roku podczas rejestracji

Od stycznia 2016 roku podczas rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie wymagane okazanie dowodu własności lokalu, na który będzie zarejestrowana działalność gospodarcza.

Wprowadzona zmiana ma ograniczyć rejestrację firm na fikcyjne, często nieistniejące adresy oraz zapewność prawidłowość danych w CEiDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Największe firmy w Polsce będą miały wspólny Urząd Skarbowy

Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie od stycznia przyjmie nazwę Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego (KWUS), któremu podlegać będą podatnicy o rocznych przychodach powyżej 50 mln euro oraz banki, zakłady ubezpieczeń czy fundusze emerytalne. To istotny przełom w sposobie organizacji administracji podatkowej oraz zarządzanie relacjami między przedsiębiorcami a US.

W chwili obecnej największe przedsiębiorstwa są obsługiwane przez 20 wyspecjalizowanych urzędów ulokowanych we wszystkich miastach wojewódzkich. Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów wynika jednak, że obecny model nie jest efektywny, stąd też pomysł na wprowadzenie innowacji i skierowanie każdego przedsiębiorstwa do wyspecjalizowanego urzędu bez względu na skalę jego działalności. Po zmianach, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku, 19 urzędów nie zostanie zamkniętych, ale zmienia się kryteria stosowane przy określaniu kategorii podatników.

Wspólny urząd skarbowy – zagrożenia

W praktyce może się okazać, że przedsiębiorstwa złożone podlegające superurzędowi będą absorbować zatrudnione osoby bardziej niż podatnicy w innych urzędach. Zadanie może zatem przerosnąć organizacyjnie wyznaczony do tego urząd. Jeszcze innym zagrożeniem jest modyfikowanie polityki podatkowej w oparciu o poglądy, które zostaną wypracowane tylko w jednym centrum decyzyjnym.

 

 

Wyłudzanie pieniędzy – oszuści w cyberprzestrzeni

Oszuści finansowi upatrzyli sobie nowy cel. Od niedawna podszywają się pod generalnych wykonawców, prosząc o dokonanie wpłat na rzekome konto.
Firmy otrzymują korespondencję, w której oszuści podają się za firmy zewnętrzne, informując, że przez wzgląd na zmianę numerów kont bankowych, proszą o dokonywanie płatności bieżących za wystawione faktury na nowe numery. Takie informacje są przekazywane zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną.
Metoda na podmiankę konta jest już znana od dawna. Dwa lata temu pracownicy Metra Warszawskiego przesłali bowiem 560 tys. złotych na konto podmiotu podszywającego się pod firmę, która wygrała przetarg na sprzątanie stacji. O błędzie w księgowości dowiedziano się dopiero po tym, kiedy właściwa firma zgłosiła się po wypłatę zaległych należności.

Wyłudzanie pieniędzy

Aby uchronić się przed tego typu oszustwami należy przede wszystkim zminimalizować ryzyko związane z cyberprzestępczością i dokonywać przelewów wyłącznie na rachunki bankowe, które zostały określone w umowie z kontrahentem. Jeżeli kontrahent domaga się zmiany numeru rachunku, należy wprowadzić do umowy odpowiedni aneks. Kiedy już dany podmiot padnie ofiarą wyłudzenia, wiele zrobić nie można.
Jeżeli jednak dojdzie do wyłudzenia, w pierwszej kolejności należy zgłosić się do banku domniemanego kontrahenta, zażądać zablokowania możliwości wypłat z rachunku, a następnie powiadomić policję. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odzyskania pieniędzy.

Klasyfikacja budżetowa 2016

 

Na rynku wydawniczym pojawiła się już publikacja stanowiąca kolejne wydanie klasyfikacji budżetowej po zmianach.
Klasyfikacja budżetowa 2016 to pomocny podręcznik stosowany na co dzień przez pracowników jednostek sektora finansów publicznych w celu prawidłowego planowania oraz wykonywania planów finansowych jednostek.
W kolejnych rozdziałach publikacji znajdują się m.in. ujednolicona klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, a także środków ze źródeł zagranicznych, wskazówki eksperta, oznaczenia terminów i baza obowiązujących pism urzędowych oraz opinii. Na dołączonej płycie osoby zainteresowane znajdą szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, a także praktyczne przykłady obrazujące najczęściej pojawiające się problemy z klasyfikacją finansową.

Faktura na bilety komunikacyjne

Czy osoba, która wybrała się w podróż autobusem do miasta położonego kilkadziesiąt kilometrów od jej miejscowości, może zażądać od PKS faktury dokumentującej zakup biletu na przejazd?

Faktura na bilety komunikacyjne jest dokumentem, o który może ubiegać się każdy klient korzystający z usług przewoźnika. Opis takiego rodzaju faktury został ujęty w paragrafie 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Co istotne, jeżeli chodzi o wygląd i zawartość, faktury takie nie różnią się od biletów wystawianych na przejazdy na dalsze odległości. Niemniej, tylko bilety jednorazowe na odległość nie mniejszą niż 50 km, które zawierają dane określone przepisami, są uznawane za faktury. Co zatem idzie, zakup biletów na krótsze odległości nie musi być udokumentowany fakturą, dlatego klient, który oczekuje wystawienia faktury musi zgłosić się bezpośrednio do siedziby firmy przewoźnika.

Odliczanie faktur z błędną stawką VAT

Co zrobić, jeżeli otrzymaliśmy od sprzedawcy fakturę, na której naliczony jest podatek VAT według nieprawidłowej stawki? Czy mimo błędnego zapisu możemy odliczyć z niej VAT?

Odliczanie faktur z błędną stawką VAT jest zależne od tego, czy otrzymaliśmy fakturę z zawyżoną czy zaniżoną stawką VAT. W pierwszym przypadku prawo do odliczenia przysługuje na ogólnych zasadach, czyli w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę. Gdyby podatnik nie odliczył podatku w rozliczeniu w określonym prawnie terminie, może to zrobić w rozliczeniu za jeden  z dwóch następujących po sobie okresów rozliczeniowych. Po otrzymaniu faktury z zawyżonym VAT-em jesteśmy zatem pozbawieni prawa do odliczenia kwoty podatku. Podatek naliczony zostanie skorygowany dopiero po otrzymaniu korekty faktury. Wtedy też nabywca towaru lub usługi, otrzymujący fakturę korygującą do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna, ma obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę. Korekta dokonywana jest na bieżąco, bez konieczności korygowania podatku wstecz.