Jak założyć własną firmę

W tym wpisie postaram się przedstawić proces zakładania własnej działalności gospodarczej w kilku prostych krokach.

Wpis do CEIDG

Pierwszym z nich będzie wpisanie w wyszukiwarkę adres „firma.gov.pl”.

Po odnalezieniu strony należy odszukać formularz „CEIDG” (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a następnie go wypełnić. Jednocześnie dokument ten pełni rolę wniosku o nadanie numeru REGON, wskazanie numeru NIP, wybór formy opodatkowania oraz zgłoszenie się jako płatnik składek ubezpieczeniowych dla ZUS. W formularzu należy wpisać jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzimy. Do tego celu stworzono Polską Klasyfikację Działalności. Jeżeli poprzednio nie posiadało się NIP­u, to po wypełnieniu wniosku CEIDG i jego realizacji przez Ministestwo, zostanie on nadany.

Formalności w ZUSie

W Zus­ie występujemy jako płatnik, czyli krótko mówiąc osoba wpłacająca składki oraz jako ubezpieczony. Jeżeli działalność przez nas wykonywana jest jedynym źródłem dochodów, tonależy wypłenić druk ZUA. Jeżeli mamy pracę na etacie, w której zarabiamy powyżej minimalnejpensji krajowej, to w takim wypadku składamy druk ZZA. Po rozpoczęciu działalności, mamy 7 dnina to, aby dostarczyć te druki do dowolnego oddziału ZUS.We wniosku CEIDG musimy wskazać, biuro księgowe, które będzie prowadziło dokumentację finansową naszej firmy. Jeżeli takowego w momencie wypełniania wniosku nie mamy, to należywybrać opcję samodzielnego prowadzenia dokumentacji, a w najbliższej przyszłości wpis tenzaktualizować. Wybór biur księgowych jest tak obszerny, że niezwykle łatwo jest trafić nanierzetelne osoby, więc trzeba uważać.Ostatnią rzeczą jaką można (nie jest to obowiązek) wykonać to założenie firmowego kontabankowego. Po założeniu takiego konta, musimy poinformować o tym Urząd Skarbowy oraz ZUSwypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.