Klasyfikacja budżetowa 2016

 

Na rynku wydawniczym pojawiła się już publikacja stanowiąca kolejne wydanie klasyfikacji budżetowej po zmianach.
Klasyfikacja budżetowa 2016 to pomocny podręcznik stosowany na co dzień przez pracowników jednostek sektora finansów publicznych w celu prawidłowego planowania oraz wykonywania planów finansowych jednostek.
W kolejnych rozdziałach publikacji znajdują się m.in. ujednolicona klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, a także środków ze źródeł zagranicznych, wskazówki eksperta, oznaczenia terminów i baza obowiązujących pism urzędowych oraz opinii. Na dołączonej płycie osoby zainteresowane znajdą szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, a także praktyczne przykłady obrazujące najczęściej pojawiające się problemy z klasyfikacją finansową.