Największe firmy w Polsce będą miały wspólny Urząd Skarbowy

Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie od stycznia przyjmie nazwę Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego (KWUS), któremu podlegać będą podatnicy o rocznych przychodach powyżej 50 mln euro oraz banki, zakłady ubezpieczeń czy fundusze emerytalne. To istotny przełom w sposobie organizacji administracji podatkowej oraz zarządzanie relacjami między przedsiębiorcami a US.

W chwili obecnej największe przedsiębiorstwa są obsługiwane przez 20 wyspecjalizowanych urzędów ulokowanych we wszystkich miastach wojewódzkich. Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów wynika jednak, że obecny model nie jest efektywny, stąd też pomysł na wprowadzenie innowacji i skierowanie każdego przedsiębiorstwa do wyspecjalizowanego urzędu bez względu na skalę jego działalności. Po zmianach, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku, 19 urzędów nie zostanie zamkniętych, ale zmienia się kryteria stosowane przy określaniu kategorii podatników.

Wspólny urząd skarbowy – zagrożenia

W praktyce może się okazać, że przedsiębiorstwa złożone podlegające superurzędowi będą absorbować zatrudnione osoby bardziej niż podatnicy w innych urzędach. Zadanie może zatem przerosnąć organizacyjnie wyznaczony do tego urząd. Jeszcze innym zagrożeniem jest modyfikowanie polityki podatkowej w oparciu o poglądy, które zostaną wypracowane tylko w jednym centrum decyzyjnym.