Odliczanie faktur z błędną stawką VAT

Co zrobić, jeżeli otrzymaliśmy od sprzedawcy fakturę, na której naliczony jest podatek VAT według nieprawidłowej stawki? Czy mimo błędnego zapisu możemy odliczyć z niej VAT?

Odliczanie faktur z błędną stawką VAT jest zależne od tego, czy otrzymaliśmy fakturę z zawyżoną czy zaniżoną stawką VAT. W pierwszym przypadku prawo do odliczenia przysługuje na ogólnych zasadach, czyli w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę. Gdyby podatnik nie odliczył podatku w rozliczeniu w określonym prawnie terminie, może to zrobić w rozliczeniu za jeden  z dwóch następujących po sobie okresów rozliczeniowych. Po otrzymaniu faktury z zawyżonym VAT-em jesteśmy zatem pozbawieni prawa do odliczenia kwoty podatku. Podatek naliczony zostanie skorygowany dopiero po otrzymaniu korekty faktury. Wtedy też nabywca towaru lub usługi, otrzymujący fakturę korygującą do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna, ma obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę. Korekta dokonywana jest na bieżąco, bez konieczności korygowania podatku wstecz.