Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (składka FGŚP) wynosi 0,10%.

Jest ona opłacana przez pracodawcę zatrudniającego pracowników i wpłaca się ją razem ze składką na Fundusz Pracy.

Fundusz został utworzony w 1994 w celu zapewnienia ochrony pracowników przed utratą wynagrodzenia spowodowaną niewypłacalnością pracodawcy.

 

Na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.)