CEiDG

Zmiany w CEiDG od 2016 roku

Zmiany w CEiDG od 2016 roku podczas rejestracji

Od stycznia 2016 roku podczas rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie wymagane okazanie dowodu własności lokalu, na który będzie zarejestrowana działalność gospodarcza.

Wprowadzona zmiana ma ograniczyć rejestrację firm na fikcyjne, często nieistniejące adresy oraz zapewność prawidłowość danych w CEiDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej