pomoc

Bezpłatna pomoc prawna od 2016 roku

25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę o bezpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych do 26. roku życia, seniorów po 65. roku życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych.

Ustawa zakłada organizację – przy współpracy rządu, samorządów oraz organizacji pozarządowych – sieci punktów, w których wykwalifikowany personel świadczyłby nieodpłatną pomoc prawną. Beneficjenci mogą liczyć na profesjonalną pomoc w zakresie sporządzania pism wszczynających postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne, pism o zwolnienie z kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Co więcej otrzymają rzetelne informacje odnośnie do obowiązujących przepisów prawa i wynikających z nich praw i zobowiązań. Do punktów nie będą mogły zgłaszać się jednak osoby, których problem dotyczy sfery podatkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Głównym celem projektu jest przynajmniej częściowe zniwelowanie barier finansowych w dostępie do profesjonalnych porad prawnych.
W całym kraju powstaje 1524 punktów pomocy prawnej, działających pięć dni w tygodniu, minimum cztery godziny dziennie.

Bezpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów oraz radcóq prawnych, zaś w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe także doradcy podatkowi, absolwenci wyższych studiów prawniczych, a w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy lub radcowscy po uzyskaniu upoważnienia od adwokata lub radcy.