Wyłudzanie pieniędzy – oszuści w cyberprzestrzeni

Oszuści finansowi upatrzyli sobie nowy cel. Od niedawna podszywają się pod generalnych wykonawców, prosząc o dokonanie wpłat na rzekome konto.
Firmy otrzymują korespondencję, w której oszuści podają się za firmy zewnętrzne, informując, że przez wzgląd na zmianę numerów kont bankowych, proszą o dokonywanie płatności bieżących za wystawione faktury na nowe numery. Takie informacje są przekazywane zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną.
Metoda na podmiankę konta jest już znana od dawna. Dwa lata temu pracownicy Metra Warszawskiego przesłali bowiem 560 tys. złotych na konto podmiotu podszywającego się pod firmę, która wygrała przetarg na sprzątanie stacji. O błędzie w księgowości dowiedziano się dopiero po tym, kiedy właściwa firma zgłosiła się po wypłatę zaległych należności.

Wyłudzanie pieniędzy

Aby uchronić się przed tego typu oszustwami należy przede wszystkim zminimalizować ryzyko związane z cyberprzestępczością i dokonywać przelewów wyłącznie na rachunki bankowe, które zostały określone w umowie z kontrahentem. Jeżeli kontrahent domaga się zmiany numeru rachunku, należy wprowadzić do umowy odpowiedni aneks. Kiedy już dany podmiot padnie ofiarą wyłudzenia, wiele zrobić nie można.
Jeżeli jednak dojdzie do wyłudzenia, w pierwszej kolejności należy zgłosić się do banku domniemanego kontrahenta, zażądać zablokowania możliwości wypłat z rachunku, a następnie powiadomić policję. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odzyskania pieniędzy.