Logo FakturyPlus.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO FAKTURYPLUS.PL

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest FakturyPlus.pl, adres mailowy: biuro@fakturyplus.pl

Korzystanie z pełni funkcjonalności Serwisu Internetowego wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Serwisu Internetowego FAKTURYPLUS.PL

Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.


Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
zgoda Klienta udzielana w procesie rejestracji;
konieczność realizacji umowy świadczenia Usług z Klientem;
konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
świadczenia usług drogą elektroniczną;
w celu zawierania i wykonywania Umów świadczenia usług zawieranych na odległość,
w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;
w celach, na które Klient wyrazi zgodę.

Klient zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się konto w zakładce „Ustawienia” jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.

Korzystając z Serwisu Internetowego Klient powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Usługodawcy świadczenie usług drogą elektroniczną.

Klient zawsze ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.

Usługodawca oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości świadczenia Usług, co może wiązać się z usunięciem konta.


§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Podczas korzystania z Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Usługodawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

nazwę Państwa dostawcy dostępu do internetu;
adres IP;
wersję oprogramowania przeglądarki;
system operacyjny komputera;
logi systemowe;
Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:
imię i nazwisko lub nazwa firmy;
adres;
adres poczty elektronicznej;
numer telefonu kontaktowego;
dane logowania do usług;
NIP;
REGON;
Informację na temat kontrahentów;
Informację na temat przychodów i kosztów przedsiębiorstwa;
Informację na temat oferowanych produktów;
Informację na temat pojazdów;
Informację na temat środków trwałych przedsiębiorstwa;
Informację na temat rozliczeń z organami publicznymi;
Informację na temat ubezpieczeń;
Inne dane firmowe;


§3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES
Usługodawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania z Serwisu Internetowego oraz w procesie Rejestracji w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Użytkownika czynności.

Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.

Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Każdy użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: biuro@fakturyplus.pl.§4 NEWSLETTER
Podczas korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.

Subskrypcja Newslettera polega na zaznaczeniu określonej opcji w procesie rejestracji Klienta w Serwisie Internetowym.

Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres Usługodawcy.

Użytkownik subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Usługodawcę za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto mailowe Klienta podane podczas subskrypcji.

 

Polityka prywatności pojawi się wkrótce ...

Posiadasz już konto?

FakturyPlus.pl © 2014 - 2016